mer om vakttornet och vakna

ang mitt förra blogginlägg om jehovas vittnen och tidningarna vakttornet och vakna så har jag här klippt in två texter från wikipedia. tydligen är tidningarna gratis

Vakttornet består oftast av en huvudartikel, två eller tre studieartiklar, en artikel om viktiga detaljer från en bibelbok, svar på "frågor från läsekretsen" samt övriga artiklar, t.ex. om biblisk historia. Tidskriften ges ut på 167 språk och trycks i 37 100 000 exemplar. Tidskriften sprids gratis vid husbesök med även på offentliga platser. Den svenska upplagan ligger på ca 125 000 exemplar.

Vakna! är en tidskrift som ges ut av Jehovas vittnen. Tidningen är gratis och utkommer på svenska en gång i månaden (fr.o.m. januari 2006; tidigare två gånger i månaden). Tidskriften ges ut på 81 språk och hade i 2007 en upplaga på totalt 35 754 000 exemplar. Liksom organisationens andra tidskrift, Vakttornet, är den ett sätt att sprida organisationens budskap, men jämfört med sin mer kända syskontidskrift är Vakna! inte lika inriktad på religion och teologi utan behandlar alla möjliga ämnen. Exempel på ämnen i artiklar i nummer 18 2005 är tvålens historia, sexuella trakasserier, leksaker och honung.

länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vakttornet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vakna%21

: