kissmail

Mailkonversation på jobbet6 maj 2009 kl. 11.17 skrev C

Ok så här funkar det:

Kissat klart?
1. Spola
2. Fäll ner ringen
3. Fäll ner locket

Inte så svårt!
C

:

yoakeem

Och sen fortsatte det med följande kommentarer:

"För de som sitter och kissar gäller vanligtvis inte punkt 2 på listan. Annars som vanligt. Det är också valfritt om man vill inleda med punkt 3 och avsluta med punkt 1. Egentligen är det allra viktigast att man börjar med att kissa, sen punkterna i valfri ordning. Inte tvärt om."

"För att undvika åverkan på inventarierna föreslår jag att punkt 2 alltid föregår punkt 3. I övrigt enig."

"Medelst ett enkelt handgrepp torde punkt 2 och 3 kunna kombineras till en punkt, förslagsvis:

1: Spola.
(2+3) = 5: Fäll ner ringen, och locket, med ett fast grepp i en smidig handrörelse."

"För den som inte har sett Erik och Mackan: Hela och rena kan jag berätta att om inte steg 1 föregås av steg 3 (och ja, därigenom steg 2 också, dvs steg 5) så kommer man att innandas tiotusentals kisspartiklar."

Digidiva

Hahaha! Kissproblematiken och hur man botar förkylningar kommer att bestå som mänsklighetens olösta mysterier!